Odstąpienie Konsumenta od umowy

  1.       Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.   
  2.       Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia - na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną.
  3.       Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego pod adresem https://thespot.pl/pliki/zwrot-formularz.doc
  4.       Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  5.       W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
  6.       Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  7.       Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  8.       Konsument powinien odesłać rzecz na adres wskazany przez Sprzedawcę bez zbędnej zwłoki, wraz z podpisanym przez siebie oświadczeniem o odstąpieniu od umowy (chyba, że wcześniej złożył oświadczenie drogą elektroniczną). W celu uniknięcia obniżenia wartości rzeczy, zalecane jest jej odesłanie w oryginalnym opakowaniu oraz odpowiednie zabezpieczenie przesyłki (np. poprzez zastosowanie folii bąbelkowej lub koperty ochronnej).
  9.       Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (m.in.: opakowania, zabezpieczenia, nadania).
  10.       Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Na konsumencie spoczywa obowiązek sprawowania pieczy nad rzeczą do czasu jej zwrócenia. Po otrzymaniu rzeczy może sprawdzić jej charakter, kompletność, cechy czy funkcjonowanie – ale tylko tak, jak robiłby to w sklepie stacjonarnym. Konsument ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za zmniejszenie wartości rzeczy będące następstwem zachowań, które wykraczają poza niezbędne działania pozwalające na zapoznanie się z rzeczą. Obniżenie wartości rzeczy powodują m.in. takie zachowania jak: spowodowanie uszkodzeń mechanicznych (również w wyniku nienależytego zabezpieczenia na czas transportu), pozostawienie śladów użycia, dokonanie nieautoryzowanych przeróbek, uszkodzenie lub pozbawienie oryginalnego opakowania, dekompletacja - pozbawienie któregoś z elementów lub dodatków (w tym m.in.: naklejek, certyfikatów, dokumentacji).